George Carlin a fost un geniu

George Carlin a fost și este (chiar dacă, din păcate, postum) unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați comedieni, nu doar în SUA ci și la nivel internațional. Albumele sale de comedie au câștigat nu mai puțin de 5 premii Grammy iar în anul 2008 a devenit singura persoană căreia i-a fost acordat postum Mark Twain Prize for American Humor. S-a stins din viață la 22 iunie 2008, la vârsta de 71 de ani.

Cu toate acestea, umorul său este tot mai actual și pertinent, putând fi evidențiat din următorul fragment al cărții sale, ”When Will Jesus Bring the Pork Chops?” (numele cărții a fost ales special pentru a ofensa cele 3 mari religii: creștinismul, iudaismul și islamismul), pe care am să-l redau atât în varianta originală cât și tradus în limba română, pentru cei care au nevoie de puțin ajutor (asumându-mi posibila pierdere a farmecului prin traducere):

THE TWO COMMANDMENTS
I have a problem with the Ten Commandments. Here it is: Why are there ten? We don’t need that many. I think the list of commandments was deliberately and artificially inflated to get it up to ten. It’s clearly a padded list.
Here’s how it happened: About five thousand years ago, a bunch of religious and political hustlers got together to figure out how they could control people and keep them in line. They knew people were basically stupid and would believe anything they were told, so these guys announced that God, God personally, had given one of them a list of Ten Commandments that he wanted everyone to follow. They claimed the whole thing took place on a mountaintop, when no one else was around.
But let me ask you something: When these guys were sittin’ around the tent makin’ all this up, why did they pick ten? Why ten? Why not nine, or eleven? I’ll tell you why. Because ten sounds important. Ten sounds official. They knew if they tried eleven, people wouldn’t take them seriously. People would say, “What’re you kiddin’ me? The Eleven Commandments? Get the fuck outta here!”
But ten! Ten sounds important. Ten is the basis for the decimal system; it’s a decade. It’s a psychologically satisfying number: the top ten; the ten most wanted; the ten best-dressed. So deciding on Ten Commandments was clearly a marketing decision. And it’s obviously a bullshit list. In truth, it’s a political document, artificially inflated to sell better.
I’m going to show you how you can reduce the number of commandments and come up with a list that’s a bit more logical and realistic. We’ll start with the first three, and I’ll use the Roman Catholic version because those are the ones I was fed as a little boy.
I AM THE LORD THY GOD, THOU SHALT NOT HAVE STRANGE GODS BEFORE ME.
* THOU SHALT NOT TAKE THE NAME OF THE LORD THY GOD IN VAIN.*
* THOU SHALT KEEP HOLY THE SABBATH.*
Okay, right off the bat, the first three commandments, pure bullshit. “Sabbath day,” “Lord’s name,” ’strange gods.” Spooky language. Spooky language designed to scare and control primitive people. In no way does superstitious mumbo jumbo like this apply to the lives of intelligent, civilized humans in the twenty-first century. You throw out the first three commandments, and you re down to seven.
HONOR THY FATHER AND MOTHER.
This commandment is about obedience and respect for authority; in other words it’s simply a device for controlling people. The truth is, obedience and respect should not be granted automatically. They should be earned. They should be based on the parents’ (or the authority figure’s) performance. Some parents deserve respect. Most of them don’t. Period. We’re down to six.
Now, in the interest of logic, something religion has a really hard time with, I’m going to skip around the list a little bit:
THOU SHALT NOT STEAL.
* THOU SHALT NOT BEAR FALSE WITNESS.*
Stealing and lying. Actually, when you think about it, these two commandments cover the same sort of behavior: dishonesty. Stealing and lying. So we don’t need two of them. Instead, we combine these two and call it “Thou shalt not be dishonest.” Suddenly we’re down to five.
And as long as we’re combining commandments I have two others that belong together:
THOU SHALT NOT COMMIT ADULTERY.
* THOU SHALT NOT COVET THY NEIGHBOR’S WIFE.*
Once again, these two prohibit the same sort of behavior; in this case, marital infidelity. The difference between them is that coveting takes place in the mind. And I don’t think you should outlaw fantasizing about someone else’s wife, otherwise what’s a guy gonna think about when he’s flogging his dong?
But marital fidelity is a good idea, so I suggest we keep the idea and call this commandment “Thou shalt not be unfaithful.” Suddenly we’re down to four.
And when you think about it further, honesty and fidelity are actually parts of the same overall value. So, in truth, we could combine the two honesty commandments with the two fidelity commandments, and, using positive language instead of negative, call the whole thing “Thou shalt always be honest and faithful.” And now we’re down to three.
THOU SHALT NOT COVET THY NEIGHBOR’S GOODS.
This one is just plain stupid. Coveting your neighbor’s goods is what keeps the economy going: Your neighbor gets a vibrator that plays “O Come All Ye Faithful,” you want to get one, too. Coveting creates jobs. Leave it alone.
You throw out coveting and you’re down to two now: the big, combined honesty/fidelity commandment, and the one we haven’t mentioned yet:
THOU SHALT NOT KILL.
Murder. The Fifth Commandment. But, if you give it a little thought, you realize that religion has never really had a problem with murder. Not really. More people have been killed in the name of God than for any other reason.
To cite a few examples, just think about Irish history, the Middle East, the Crusades, the Inquisition, our own abortion-doctor killings and, yes, the World Trade Center to see how seriously religious people take Thou Shalt Not Kill. Apparently, to religious folks especially the truly devout murder is negotiable. It just depends on who’s doing the killing and who is getting killed.
And so, with all of this in mind, folks, I offer you my revised list of the Two Commandments:
First:
THOU SHALT ALWAYS BE HONEST AND FAITHFUL, ESPECIALLY TO THE PROVIDER OF THY NOOKIE.
And second:
THOU SHALT TRY REAL HARD NOT TO KILL ANYONE, UNLESS, OF COURSE, THEY PRAY TO A DIFFERENT INVISIBLE AVENGER THAN THE ONE YOU PRAY TO.
Two is all you need, folks. Moses could have carried them down the hill in his pocket. And if we had a list like that, I wouldn’t mind that brilliant judge in Alabama displaying it prominently in his courthouse lobby. As long he included one additional commandment:
THOU SHALT KEEP THY RELIGION TO THYSELF!!!

Iar acum varianta în română:

CELE DOUĂ PORUNCI
Am o problemă cu cele 10 Porunci. Iat-o: De ce sunt doar 10? Nu avem nevoie de atât de multe. Cred că lista de porunci a fost umflată în mod voit și artificial pentru a ajunge la 10. Este în mod clar o listă plină de cuvinte goale.
Iată cum s-a întâmplat: Acum 5000 de ani, un grup de escroci religioși și politici s-au adunat pentru a stabili metode de a controla oamenii și de a-i face ascultători. Știau că oamenii sunt în principiu, proști și vor crede orice li se va spune, așa că acest grup au anunțat că Dumnezeu, Dumnezeu însuși, le-a dat o listă de 10 porunci pe care a dorit ca toată lumea să le urmeze. Au susținut că totul s-a întâmplat pe un vârf de munte, când nu era nimeni în apropiere.
Dar să vă întreb ceva: Când toți aceștia stăteau în cortul lor, inventând toată această poveste, de ce au ales 10? De ce 10? De ce nu 9 sau 11? Vă spun eu de ce. Pentru că 10 sună important. 10 sună oficial. Știau că dacă încercau 11, oamenii nu i-ar fi luat în serios. Oamenii ar fi spus, ”Ce, glumești? Cele 11 Porunci? Pleacă naibii (aici parcă am fost Irina Margareta Nistor) de aici!”
Dar 10! 10 sună important. 10 este baza sistemului zecimal; este o decadă. Este un număr satisfăcător din punct de vedere psihologic: top 10, 10 cei mai căutați, 10 cei mai bine îmbrăcați. Prin urmare, faptul că au stabilit 10 porunci a fost o decizie de marketing. Și este evident că este o listă de rahat. În realitate, este un document politic, umflat artificial pentru a vinde mai bine.
Am să vă arăt modul în puteți reduce numărul de porunci și să creați o listă care este mai logică și realistă. Vom începe cu primele 3 și am să folosesc versiunea romano-catolică pentru că acelea mi-au fost împinse pe gât când am fost mic.
EU SUNT DOMNUL DUMNEZEUL TĂU SĂ NU AI ALȚI DUMNEZEI ÎN AFARĂ DE MINE, SĂ NU-ȚI FACI CHIP CIOPLIT CA SĂ TE ÎNCHINI LUI.
* SĂ NU IEI NUMELE DOMNULUI DUMNEZEULUI TĂU ÎN ZADAR.*
* ADU-ȚI AMINTE SĂ SFINȚEȘTI ZIUA DOMNULUI.*
Ok, încă de la început, primele 3 porunci sunt un rahat pur. ”Ziua Domnului”, ”Numele Domnului”, ”alți dumnezei”. Limbaj înfricoșător. Limbaj înfricoșător menit să sperie și să controleze oameni primitivi. În nici un fel aceste aiureli superstițioase nu se aplică vieților oamenilor inteligenți și civilizați din secolul XXI. Scapi de primele 3 porunci și ai rămas cu 7.
CINSTEȘTE PE TATĂL TĂU ȘI PE MAMA TA, CA SĂ-ȚI FIE BINE ȘI SĂ TRĂIEȘTI MULT PE PĂMÂNT.
Această poruncă este despre ascultare și respect față de autoritate; cu alte cuvinte este un mod de a controla oamenii. Adevărul este că ascultarea și respectul nu trebuie oferite în mod automat. Trebuie câștigate. Trebuie să se bazeze pe performanța părinților (sau a persoanei ce reprezintă autoritatea). Unii părinți merită respectul. Cei mai mulți nu-l merită. Punct. Am ajuns la 6.
Acum, în interesul logicii, o chestiune cu care religia se luptă, o să sar puțin prin listă:
SĂ NU FURI.
* SĂ NU MĂRTURISEȘTI STRÂMB ÎMPOTRIVA APROAPELUI TĂU.*
Furtul și minciuna. De fapt, dacă te gândești, aceste două porunci acoperă același tip de comportament: lipsa de onestitate. Furtul și minciuna. Prin urmare nu avem nevoie de două porunci. În schimb, le vom combina și le vom numi ”Să nu fi necinstit.”. Dintr-o dată am ajuns la 5.
Și dacă tot combinăm porunci, mai am două care merg bine împreună:
SĂ NU FACI FAPTE NECURATE (SĂ NU SĂVÂRȘEȘTI ADULTER).
* SĂ NU POFTEȘTI FEMEIA APROAPELUI TĂU.*
Din nou, acestea două interzic același tip de comportament, în acest caz, infidelitatea maritală. Diferența dintre ele este că pofta are loc în minte. Și nu cred că ar trebui să interzici fanteziile cu nevasta altuia, altfel la ce să se gândească un bărbat atunci când lustruiește măciuca?
Dar fidelitatea maritală este o idee bună, deci propun să o păstrăm și să numim această poruncă ”Să nu fi infidel”. Dintr-o dată am ajuns la 4.
Dar dacă te gândești mai mult, infidelitatea și onestitatea fac parte din aceeași valoare. Prin urmare, am putea să combinăm porunca despre onestitate cu cele două porunci despre fidelitate și folosind un limbaj pozitiv în loc de negativ, să numim toate acestea ”Să fi întotdeauna onest și fidel”. Acum am ajuns la 3.
SĂ NU POFTEȘTI CASA APROAPELUI TĂU ȘI NICI UN LUCRU CE ESTE AL LUI.
Aceasta este doar stupidă. A-ți dori bunurile vecinilor este ceea ce face economia să funcționeze. Vecinul tău își ia un vibrator care cântă ”O, veniți toți credincioșii!”, vrei și tu unul. A pofti creează slujbe. Lăsați-o în pace.
Scapi de poftire și ai ajuns la 2: cea mare, combinând fidelitatea și onestitatea și cealaltă pe care nu am menționat-o încă:
SĂ NU UCIZI.
Omorul. A cincea poruncă. Dar, dacă te gândești puțin, realizezi că religia nu a avut niciodată o problemă cu omorul. Nu cu adevărat. Mai mulți oameni au fost uciși în numele Domnului decât pentru orice alt motiv.
Pentru a menționa doar câteva exemple, nu trebuie decât să te gândești la istoria Irlandei, la Orientul Mijlociu, la Cruciade, la Inchiziție, la problema avorturilor și da, la atacul World Trade Center, pentru a descoperi cât de serios iau oamenii religioși porunca Să Nu Ucizi. Aparent, pentru cei religioși, pentru cei cu adevărat devotați, omorul este o chestiune negociabilă. Depinde de cine omoară și cine este omorât.
Prin urmare, având toate acestea în minte, vă ofer varianta mea revizuită a celor 10 Porunci:
Prima:
SĂ FI ÎNTOTDEAUNA ONEST ȘI FIDEL, ÎN SPECIAL FURNIZORULUI DE SEX.
Și a doua:
SĂ ÎNCERCI, PE CÂT POSIBIL, SĂ NU UCIZI PE NIMENI, CU EXCEPȚIA CAZULUI CÂND SE ROAGĂ LA UN RĂZBUNĂTOR INVIZIBIL DIFERIT FAȚĂ DE CEL LA CARE TE ROGI TU.
Doar de două ai nevoie. Moise le-ar fi putut purta în buzunar atunci când a coborât de pe munte. Și dacă am avea o astfel de listă, nu m-ar deranja ca acel minunat judecător din Alabama să o afișeze confortabil în holul tribunalului. Cu condiția să includă o poruncă adițională:
SĂ-ȚI PĂSTREZI RELIGIA PENTRU TINE!!!

M-am gândit la acest fragment în momentul în care am citit studiul despre legătura dintre inteligență și religiozitate, conform căruia persoanele religioase sunt mai puțin inteligente decât cei care nu sunt religioși.